انجمن خیریه حمايت از بيماران مبتلا به سرطان استان كردستان یک نهاد مردمی، غیردولتی و غیر سیاسی (NGO) است که توسط جمعی از خیرین شهر سنندج در اسفند  1385با شماره ثبت 174 موفق به اخذ مجوز گردید و در23 خرداد 1386 با برگزاری سمیناری رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

اهداف انجمن:
تلاش به منظور جذب همیاری و کمک های نقدی، غیر نقدی و معنوی مردم، دولت، نیروهای متخصص داخلی و خارجی (در صورت نیاز برابر با مقررات جاری کشور) در جهت انجام اقدامات حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان بشرح ذیل است:

1ـ شناساندن بیماری سرطان به جامعه
2ـ تلاش در جهت فراهم نمودن موجبات پيشگيري و غربالگري از بيماري سرطان.
3ـ ایجاد امکانات حمايتي،رفاهی، درمانی برای مبتلایان به سرطان در استان کردستان

4- حمايت هاي درماني ، مالي و معنوي به بيماران مبتلا به سرطان و خانواده آنان .

5- تأسيس و مديريت بيمارستان هاي تخصصي شامل بخشهاي زنان – جراحي – داخلي – آزمايشگاه – داروخانه - راديولوژي و ديگر بخشهاي تصوير برداري و درمانگاههاي مربوط به سرطان  با رعايت آئين نامه تأسيس و اداره مراكز خيريه بهداشتي و درماني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي .(با مجوز دانشگاه علوم پزشکی)

6ـ كمك در تهيه داروهاي كمياب براي بيماران مبتلا به سرطان استان کردستان با رعايت آيين نامه داخلي ( مصوب هيأت مديره ).

7- ايجاد و مديريت آسايشگاه مخصوص بيماران مبتلا به سرطان در سطح استان کردستان

8 - ايجاد و مديريت مراكز راديوتراپي ، جهت درمان بيماران مبتلا به سرطان در سطح استان کردستان

9ـ فراهم نمودن امكانات آزمايشگاهي و پزشكي براي تشخيص زودرس و درمان بيماران مبتلا به سرطان در سطح استان کردستان

تبصره 1- تاسیس کلیه مراکز پزشکی باید با مجوز دانشگاه علوم پزشکی باشد.

10ـ همكاري و همياري با واحدهاي آموزشي و درماني و پژوهشي دانشگاه هاي  علوم پزشكي و ساير موسسات علمي و پژوهشي در جهت پيشگيري، تشخيص زودرس و درمان بيماران مبتلا به سرطان .

11ـ تحقيق،پژوهش و كمك به پژوهشگران در مورد علل شيوع پيشگيري ، تشخيص زودرس  و درمان سرطانهاي شايع در سطح استان کردستان (ايجاد پژوهشكده و مراكز تحقيقاتي) .

12ـ فعاليت در جهت آگاهي دادن بيشتر به مردم به منظور پيشگيري ، تشخيص زودرس و درمان سرطانها.

13ـ ايجاد شعبات یا نمایندگی انجمن و فراهم نمودن امكانات تشخيص و درمان در شهرستانهاي تابعه استان در صورت امكان با رعايت ضوابط قانوني .

14- عضويت انجمن در مؤسسات علمي و حمايتي مربوط به سرطان و بيماران مبتلا به سرطان در سطح كشور و جهان با تصويب هيأت مدیره.

تبصره يك : اهداف کلان انجمن با موضوع بندهای 8،7،5 فوق الذکر با توجه به اينكه انجمن خيريه بوده و بودجه آن از طريق كمك هاي مردمي تأمين مي شود و اولويت بندي اجرايي  با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل اجرا است.

خبرنامه

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین اخبار و اطلاعات انجمن در صندوق پست الکترونیک خود بهره مند شوید.