نمایشگاه دستاوردهای سازمان‌های مردم‌نهاد (NOG) در عمارت خسروآباد   22 لغایت 27 مرداد ۱۳۹۸ 
بازدید سرکار خانم فرانک قدسی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان کردستان از غرفه انجمن

بازدید جناب آقای حشمت اله صیدی شهردار محترم سنندج