همراهان و نیکوکاران عزیز:
باتوجه به فرارسیدن عید قربان عید بندگی،با پرداخت قیمت خرید یک گوسفند هم می توانید ، از ثواب قربانی بهره مند شوید و یا اینکه با اهدا و تقسیم گوشت قربانی بین بیماران نیازمند تحت پوشش این انجمن از اجر و ثواب آن نیز بهرمند گردید.

شماره کارت بانک ملی :6037991496497284
شماره کارت بانک کشاورزی:6037707000154397

شماره تماس جهت هماهنگی اهدا قربانی شما خیرین  عزیز:
08733224747دفتر انجمن
09181701191 مدیر عامل