هر انسانی در مرحله ای از زندگی خود دچار بحران بسیار عمیقی می شود که جسم ، روح و روان او را مورد محک قرار می دهد . به مثابه یکی از ایات قران در سوره بقره می فرماید (( و لنبلونکم بشی من الخوف و الجوع ونقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین )) .
در طی دوره ی بحران و مصیبت هر انسانی به توان جسمی و روحی خود شک میکند و هر از گاهی چه بسا انسانهایی که راه تسلیم را پیش می گیرند . لحظه تسلیم شدن برابر است با نابودی .( ما چو موجیم که آرام نگیریم ..... آسودگی ما عدم ماست ) .
یادمان نرود سخت ترین شرایط هم پایان می یابد و هیچگاه روزهای سختی ابدی نبوده و نخواهند بود . آبی ترین آسمان پس از طوفان ظاهر می شود . ما والدین کودکان مبتلا به سرطان به معنای واقعی کلمه ( سختی ) را تجربه کرده ایم و یا در حال تجربه آن هستیم ، به خاطر کودکانمان غم و ناراحتی ها را به چهره نیاورده ایم ، در تنهایی و سکوت شبها بی صدا تا سر حد جنون گریسته ایم ، زندگی گذشته خود را دیوانه وار کاوش کرده و به دنبال گناه و تقصیر گشته ایم ، سخنان ناهنجار و بی خردانه از دیگران شنیده و تا نهایت جان رنجیده ایم ، به هر ریسمانی برای نجات کودکانمان چنگ زده ایم ، با خود و خدایمان مدام در جنگ و صلح ، قهر و آشتی بوده ایم ، از فقر و بی بضاعتی شرم زده به دیگران رو نهاده و گاهی رانده شده ایم .... چه رنج ها که نبرده ایم .
با تمام این اوصاف (( امید )) تنها روزنه نجات ما بود . امید به لحظه رهایی . لحظه قطع درمان ، پایان رنج و مشقت . امروز ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۹ در پناه لطف الهی و زحمات دلسوزانه جناب آقای دکتر برهان مراد ویسی و کادر مهربان و متخصص پرستاری بخش انکولوژی بیمارستان بعثت و حمایتهای مالی مجموعه انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان ، سر انجام پس از طی هفت سال درمان سنگین و پر رنج و هزینه ، شاهد لحظه طلوع آفتاب پر نور سلامت از پس پرده ابرهای سیاه بیماری منحوس سرطان بودیم و شور زندگی دوباره به جویبار لحظه های حیات بازگشت .

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد
آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل
همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

سلامتی تمامی دست اندر کاران سلامت و تمامی کودکان این سرزمین بخصوص بیماران سرطانی را از از بارگاه ایزد منان ، خواستارم و از صحن همایون بارگاه آن بخشاینده و مهربان تمنای صبر و طاقت برای والدین ، برای تحمل مسیر طاقت فرسای بیماری کودکانشان طلب دارم .

به امید رهایی تمامی فرشتگان زیبای زندگی از چنگال اهریمن سرطان .
والدین هه وراز احمدی

سرطان پایان زندگی نیست