توصیه های پرتودرمانی ناحیه شکم و لگن

  • در صورت حالت تهوع چند ساعت قبل از درمان غذای سنگین نخورید.

  • اگر تهوع ادامه یابد به پزشک معالج جهت تجویز داروی مناسب مراجعه کنید.

  • اگر معده درد دارید قبل از درمان خوراک سبک همراه با آب سیب بخورید.

  • از خوردن غذاهای حاوی چربی و ادویه های فراوان پرهیز کنید. حجم غذای مصرفی را کم و بدفعات بیشتر استفاده کنید و از نوشابه های خنک استفاده کنید.

  • در موارد اسهال رژیم از رژیم مایعات استفاده کنید مانند آب سیب ، چای کم رنگ، آب گوشت، و ...

  • از خوردن غذاهایی که سبب تحریک دستگاه گوارش شما می شود مانند قهوه و مواد نفاخ خودداری کنید.

  • رژیم غذایی حاوی پتاسیم مثل موز و سیب زمینی و هویج را استفاده نمائید.

  • از مصرف سیگار و الکل و طی مدت درمان خوداری کنید.

  • در صورت بروز هرگونه عارضه یا مشکل جدید مثل خونریزی، شکم درد، دل پیچه، و غیره .... به پزشک مراجعه کنید.