توصیه های بعد از پرتو درمانی پستان

  • نرمش های لازم برای مفصل بازو و شانه انجام گیرد تا انجام پرتودرمانی آسانتر باشد و از ورم دست جلوگیری شود.

  • لباس راحت و نرم و نخی پوشیده شود و از پوشیدن لباسهای چسبان و پلاستیکی خوداری شود.

  • از مصرف هر گونه دارو یا پماد بر روی محل رادیوتراپی خوداری شود

  • در صورت بروز سوختگی، سرفه و تنگی نفس یا اختلال بلع به پزشک مراجعه شود.

  • در اوسط درمان همراه داشتن یک حوله کوچک الزامی می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با پرسنل مشورت نمائید.