توزیع پک بهداشتی برای بیماران مبتلا به #سرطان در حال شیمی درمانی در مطب پزشکان، بیمارستان های توحید، بعثت و دفتر انجمن