آموزش سرطان‌های رایج در زنان به مناسبت هفته سرطان در یازدهم دی ماه سال 1397 برای کارکنان اداره منابع طبیعی سنندج توسط انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان برگزار گردید. در این کارگاه شناخت و نشانه های اولیه سرطان های رایج در زنان و نحوه خودآزمایی سرطان پستان توسط کارشناس ارشد مامایی سرکار خانم حسامی آموزش داده شد . اموزش منابع طبیعی اموزش منابع طبیعی