انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان در جهت پیشبرد یکی از اهداف خود(آموزش و پیشگیری از سرطان ) در هفته ملی مبارزه با سرطان کارگاه  آموزش سرطان های رایج در زنان  و راه های پیشگیری از آن را در تاریخ 97/10/26 در برای زنان خانه دار در محله فرجه سنندج با همکاری دفتر تسهیل گری توسعه محلی فرجه برگزار نمود.

این کارگاه با سخنرانی و آموزش سرکار خانم دکتر فریبا فرهادی فر  فوق متخصص زنان و زایمان با محور شناخت سرطانهای  سینه ،رحم و دهانه رحم ، نحوه خود آزمایی سینه و راههای تشخیص و درمان صورت پذیرفت.