فضاسازی داخلی ساختمان به تفکیک نوع کاربری و به شرح زیر انجام شده است:

طبقات زیرزمین و همکف با هدف راه اندازه درمانگاه شبانه روزی و با در نظر گرفتن واحدهای کلینیکی و پاراکلینیکی طراحی شده‌اند.

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان با دعوت از عموم مردم خیر و نیک اندیش جهت مشارکت در پروژه احداث و تجهیز یک مرکز اختصاصی برای بیماران مبتلا به سرطان با هدف پیشگیری و درمان و انجام پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه‌های مرتبط، مراتب قدردانی خود را از تمام بزرگوارانی که در این هدف با انجمن همگام و همیار می‌شوند، اعلام می‌دارد.

چاوه‌روانی یار مه‌تیتانین.