بر اساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت شمار موارد جدید بیماری سرطان که در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۱۰ میلیون نفر در سال بوده است، در سال ۲۰۲۰ میلادی با یک افزایش صد در صدی به حدود ۲۰ میلیون نفر در سال خواهد رسید. حدود دو سوم این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد که ایران نیز در این دسته طبقه‌ بندی می شود.