کمک به انجمن

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

  به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان...ادامه

kurdcps-ramezan

  یاوران گرانقدر با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مومنین عزیز، در راستای تکمیل...ادامه

مجله التیام

Eltiam 14
چهاردهمین شماره التیام منتشر شد

نشریه التیام، نشریه داخلی انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کردستان می‌باشد که دربرگیرنده تازه‌ترین...ادامه

دهمین شماره التیام منتشر شد.

نشریه التیام، نشریه داخلی انجمن حمایت از بیماران سرطانی کردستان می باشد که دربر گیرنده...ادامه