به مناسبت روز جهانی سرطان ، سازمان های مردم نهاد تحت عنوان شبکه ملی مبارزه با سرطان در تاریخ 97/11/15 در سالن کنفرانس دانشگاه تهران به منظور آگاهی بخشی درباره سرطان  برگزار شد. این گردهمایی در هفته جهانی سرطان در راستای شعار انجمن جهانی کنترل سرطانUICC و کمپین   . I am and I will برگزار شد. انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان با برپایی نمایشگاه و حضور در همایش در این گردهمایی شرکت نمود