به مهر شما همراهان همیشگی، کودکانمان مهر را با مهربانی آغاز خواهند کرد.به امید روزی که تمام کودکان سرزمینمان در فرصتی برابر از حق تحصیل و

آموزش برخوردار باشند.
سال تحصیلی جدید مبارک. 🍂📚✏️

#kurdistancancerpatientssupportingsociety

#انجمن_حمایت_از_بیماران_مبتلا_به_سرطان_کردستان