سومین دوره انتخابات انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان کردستان جهت انتخاب اعضای جدید هئیت مدیره در تاریخ7/9/1392 ساعت 16 الی 18 در سالن نمازخانه مسجد ادب برگزار می‌گردد.
از کلیه اعضای انجمن تقاضا می‌شود با حضور گرم خود جمع صمیمی ما را رونق بخشند . کلیه عزیزانی که خواهان کاندیداتوری در هئیت مدیرهمی‌باشند می‌بایست تا تاریخ 4/9/1392 مدارک زیر را به دفتر انجمن ارسال نمایند:
1- درخواست کاندیداتوری در هئیت مدیره.
2- فتوکپی شناسنامه.
3- فتوکپی کارت ملی.