📚اهدا لوازم التحریر به دانش آموزان مبتلا به سرطان استان کردستان

امیداست که هر روز پر از امید و انگیزه باشد برای دل شادی کودکان عزیزمان🌈